Referencja Europejskie biuro tłumaczeń “PROXIMUSS”

Niniejszym zaświadczam, że dn. 14.11.2019 w Kopalni „Rudna" na Dolnym Śląsku pan Maciej Gwóźdź na nasze zlecenie realizował tłumaczenie konsekutywne w parze z językiem angielskim.

Tłumaczenie odbywało się podczas spotkania pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych dziala1ących na terenie kopalni „Rudna" oraz kierownictwem kopalni, a osobami reprezentującymi firmę będącą światowym liderem w branży technologii bezpieczeństwa. Jego tematem było funkCJonowanie oraz budowa aparatow ucieczkowych stosowanych w przemyśle górniczym.

Pan Maciej opanował niezbędną terminologię z dziedziny górnictwa oraz aparatów ucieczkowych, a zrealizowane przez niego tłumaczenie umożliwiło sprawną komunikację pomiędzy uczestnikami rozmów, którzy pochlebnie wyrazili się o jego umiejętnościach.

Bez wahania polecamy pana Macieja jako sprawdzonego oraz godnego zaufania tłumacza.

Dariusz Lepla

SŁOWO W SŁOWO

Wykonujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia ustne i pisemne.

Dane firmy:
SŁOWO W SŁOWO Maciej Gwóźdź
NIP 9910468271
REGON 368039480

© 2023 Słowo w słowo. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat