Referencja Clever Group Polska

Pan Maciej Gwóźdź świadczył na nasze zlecenie usługę tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski podczas konferencji międzynarodowej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone. Wydarzenie odbyło się w dn. 19.09.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Tematyka konferencji związana· była z wdrażaniem zielonej infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian, słownictwo łączyło w sobie wiele dyscyplin z zakresu budownictwa, architektury oraz kształtowania krajobrazu.

Podczas tłumaczenia Pan Maciej wykazał się bardzo wysokimi kompetencjami językowymi, perfekcyjną znajomością terminologii specjalistycznej, nienagannym warsztatem oraz wysoką kulturą osobistą.

Serdecznie polecamy usługi tłumaczeniowe realizowane przez Macieja Gwoździa podczas nawet najbardziej prestiżowych konferencji międzynarodowych.

Agata Targosz

Prezes Clever Group

SŁOWO W SŁOWO

Wykonujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia ustne i pisemne.

Dane firmy:
SŁOWO W SŁOWO Maciej Gwóźdź
NIP 9910468271
REGON 368039480

© 2023 Słowo w słowo. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat